Vítejte u

Daňového Poradce
ve Vídni


se zaměřením na mezinárodní podniky a jednotlivce.


 • +43 681 207 87 582

služby

KORPORACE
ŽIVNOSTNÍCI
SOUKROMNÍ INVESTOŘI
EXPATRIANTI

Legal compliance

– Daňové povinnosti
– Daňové spory
– Pracovní záležitosti
– Skutečné vlastnictví

Účetnictví

– Multi-ledger účetnictví (IFRS)
– Roční účetní závěrka
– Rozpočet a controlling
– Oceňování majetku a due diligence

Reporting

– Exekutivní reporty
– Vnitropodnikové výkazy
– Kapitálové reporty
– Finanční výkazy

Mzdy

– Výplatní pásky
– Roční hlášení
– Zpracování výdajů
– Sociální zabezpečení

Zahájení podnikání

– Daňová optimalizace
– Finanční plánování
– Fakturace dle předpisů
– Účetnictví a kontroly

Účetní knihy a daňe

– Jednoduché účetnictví
– Daňová přiznání
– Předběžná podání k DPH
– Dodatečná podání

Sociální pojištění

– Počáteční hodnocení
– Registrace
– Úpravy splátek
– Kontroly příspěvků

Digitální nástroje

– Fakturační modul
– Modul peněžních toků
– Smluvní modul
– Finanční správa

Kapitálové investice

– Posouzení zahraničního kapitálu
– Vrácení srážkové daně
– Výpočet daně z dividend
– Přiznání k místním daním

Nemovitosti

– Posouzení zdanitelnosti
– Plánování a dodržování DPH
– Výpočet transakčních nákladů
– Komunální daně

Soukromé fondy

– Roční účetní závěrky
– Dodržování daňových předpisů
– Převod majetku
– Zřízení a likvidace

Rodinné daňové plánování

– Převod majetku
– Holdingové subjekty
Přechod řízení podniku
– Příjmy v důchodu

Příchod

– Příprava na přemístění
– Optimalizace zdanění majetku
– Dovozní poplatky
– Začátek daňové povinnosti

Daňový status

– Zdanitelné příjmy
– Zdanitelný majetek
– Sociální pojištění
– Zdejší hlášení

Mezinárodní koordinace

– Optimalizace termínů podání
– Zahraniční daňové odpočty
– Daňové doklady pro zahraničí
– Limitation of double taxation

Odchod

Příprava na přemístění
– Vývozní poplatky
– Výstupní daň
– Konec daňové povinnosti

Korporace

Komplexní služby pro místní subjekty a dceřiné společnosti mezinárodních podniků:

 • Tax compliance
 • Účetnictví
 • Reporting
 • Mzdy

Živnostníci

Začínající nebo pokročilí profesionálové:

 • Zahájení podnikání
 • Účetní knihy a daňe
 • Sociální pojištění
 • Nástroje pro fakturaci

Soukromní investoři

Daňové a účetní služby týkající se soukromého majetku:

 • Kapitálové investice
 • Nemovitosti
 • Soukromé fondy
 • Rodinné daňové plánování

Expatrianti

Pomoc mezinárodním pracovníkům při plnění místních předpisů:

 • Příprava na příchod
 • Daňový status
 • Mezinárodní koordinace
 • Příprava na odchod

podporované technologií

Bezpečnostní standardy

Spolupracujeme pouze s datovými centry certifikovanými podle mezinárodních standardů, jako jsou např.:

 • ISO 9001 Quality management
 • ISO 22301 Security and resilience
 • ISO 27001 Information security management
 • SOC 2 Type II Data security and privacy
 • PCI-DSS Information security

Zaměřujeme se na zabezpečení jednotlivých aplikací. To zahrnuje:

 • vícefaktorové ověření identity
 • šifrování na úrovni spojení
 • každodenní monitorování rizik
 • pravidelné testování bezpečnosti

Všechna data jsou denně zálohována.

Kontrola údajů

Nad svými daty máte i nadále plnou kontrolu. Můžete omezit přístup nebo se rozhodnout sdílet své soubory s dalšími stranami..

Máte plnou transparentnost, co se týče správy dat. Tyto údaje jsou vám kdykoli k dispozici.

Bezplatné úložiště

Za naši společnou práci poskytujeme každému klientovi úložiště dat zdarma. Záleží jen na vás, v jakém rozsahu jej budete chtít využít.

Využití API

Pokud váš systém poskytuje API, rádi jej využijeme pro rychlejší a přímější zpracování dat bez příplatku.

Všechny naše metody zpracování můžeme sdílet bez dalších nákladů.

Vyhrazená IP adresa

Pro lepší firewalling a bezpečnostní opatření můžeme pro komunikaci s vašimi systémy vyhradit konkrétní IP adresu.

Testování a dodržování předpisů

Pro jakékoli zpracování můžete předepsat metody testování (např. zadané unit testy), abyste zajistili kvalitu v souladu s vašimi standardy.

Rádi se budeme řídit veškerými postupy pro dodržování předpisů, které jsou ve vaší organizaci již zavedeny..

Veškeré systémy vyvinuté pro zpracování vašich údajů vám mohou být zpřístupněny k nahlédnutí – ale nikdy nebudou zpřístupněny veřejnosti.

Kontinuální doručení

Reporty v reálném čase jsou průběžně přepočítávány a vždy zobrazují výsledky na základě aktuálních dat.

Vizualizace klíčových faktorů

Vizualizace dat pomáhá identifikovat korelace a zaměřit se na to, co je skutečně důležité.

Automatizovaný proces

Veškeré výkazy a zpracování dat jsou systematicky automatizovány.

Automatizace je dosažitelná se všemi zdroji dat ve všech běžných formátech.

Zkušenosti s
353+

firmami

V oblasti financí již
11+

let

Hotových
1,019+

projektů

Spolupráce s
14+

průmyslovými odvětvími

Cenová nabídka

Rádi vám připravíme odhad nákladů,
pokud nám o sobě řeknete více.