Vaše soukromí je pro nás důležité.

Dbáme na dodržování právních předpisů a ochranu osobních údajů. Všechna data uchováváme na vlastních serverech a nikomu je nesdělujeme. Nikdy nezpracováváme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu.

Zásady ochrany osobních údajů

Jednoduché vysvětlení, jak zpracováváme vaše údaje.

Po vstupu na naši webovou stránku

Používáme pouze nezbytné soubory cookie.

Vážíme si vašeho soukromí. Při návštěvě naší webové stránky používáme pouze technicky nezbytné soubory cookie. Před vytvořením nepotřebných souborů cookie pro vaše pohodlí se vás zeptáme.

Zaznamenáváme anonymizované statistické údaje.

Sledujeme návštěvnost našich webových stránek. Při návštěvě zaznamenáváme, že někdo navštívil stránku, a shromažďujeme anonymizované statistické údaje, například počet návštěv za den nebo celkový počet návštěv na jeden příspěvek na blogu. Tyto údaje neobsahují vaše osobní údaje.

Z důvodu bezpečnosti zaznamenáváme technické údaje.

Z bezpečnostních důvodů zaznamenáváme technické informace o toku informací. Tyto protokoly obsahují informace o IP adrese, provedených požadavcích a odezvě serveru. Tyto údaje potřebujeme k identifikaci pokusů o hackerské útoky a k opatřením proti nim. Tyto údaje jsou přístupné pouze omezenému počtu pracovníků IT a uchovávají se pouze 7 dní.

Vaše údaje s nikým nesdílíme.

Vážíme si vašeho soukromí a snažíme se ho chránit. Vaše údaje nikomu neposkytujeme. Rovněž neumožňujeme jiným osobám sledovat vaše chování nebo na vás cílit konkrétní obsah.

Veřejné komentáře

Pokud chcete vytvoříme funkční soubor cookie.

Když zanecháte komentář k příspěvku na blogu, máte možnost, aby se vaše osobní údaje (konkrétně vaše jméno a e-mail) uložily do souborů cookie ve vašem počítači. Díky tomu nemusíte příště tyto údaje zadávat ručně. Platnost tohoto souboru cookie vyprší, jakmile zavřete prohlížeč

Vaše jméno a e-mailovou adresu uložíme ve Frankfurtu.

Informace, které jste uvedli v komentáři, jsou uloženy na našem serveru ve Frankfurtu. Váš e-mail bez vašeho souhlasu nepoužíváme ani nesdílíme. Jakýkoli budoucí e-mailový provoz s vámi je zpracováván naším e-mailovým serverem ve Frankfurtu v Německu.

Vytvoříme e-mailový odběr pro odpovědi na komentáře.

Po zveřejnění komentáře vás požádáme o potvrzení vaší e-mailové adresy prostřednictvím e-mailu. Pokud ji potvrdíte, budeme vám zasílat oznámení o nových odpovědích na váš komentář. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit pomocí tlačítka v potvrzovacím e-mailu. Můžete se také rozhodnout, že od nás nebudete dostávat žádné e-maily, a to tak, že při zveřejnění komentáře zvolíte tuto možnost.

Soukromé zprávy

Zachováváme důvěrnost.

Když použijete kontaktní formulář v sekci kontakt, vaše zpráva bude přesměrována přes náš soukromý e-mailový server a doručena nám. Ukládáme vámi zadané osobní údaje, tj. jméno, e-mail a obsah vaší zprávy. Tyto údaje nikomu neposkytujeme. Tyto zprávy jsou uloženy ve Frankfurtu v Německu.

K eliminaci spamu používáme reCAPTCHA.

K eliminaci spamu používáme službu reCAPTCHA poskytovanou společností Google. Jedná se o standardní a nezbytné bezpečnostní opatření, které sleduje chování uživatele před odesláním online formuláře. Více informací o používání údajů si můžete přečíst v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Váš e-mail s nikým nesdílíme.

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, váš dotaz je přesměrován přes náš soukromý e-mailový server a doručen nám. Vaši e-mailovou adresu zpracováváme a uchováváme za účelem zasílání newsletterů. Nikomu ji neposkytujeme. Z odběru našeho newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.

Rezervace online setkání

Vše, o čem se mluví, zůstává u nás.

Při rezervaci online setkání jsou vaše kontaktní údaje uloženy v našem virtuálním centru a potvrzení je zasláno e-mailem. Toto potvrzení obsahuje odkaz na chatovací místnost určenou pro náš hovor. Tento odkaz je pro každý hovor zcela jedinečný. Všechny online schůzky probíhají na našich serverech. Vaše údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou. Náš virtuální hub se fyzicky nachází v datovém centru ve Frankfurtu v Německu.

Callback sevice

Zavoláme vám pouze jednou.

Při rezervaci zpětného volání jsou vaše údaje uloženy v našem virtuálním hubu a potvrzení je zasláno e-mailem. Pokusíme se vás kontaktovat pod uvedeným telefonním číslem. Vaše telefonní číslo nebudeme používat k nevyžádaným hovorům ani zprávám. Náš virtuální hub se fyzicky nachází v datovém centru ve Frankfurtu v Německu.

Doba uchovávání údajů

Jeden týden.

Údaje uchováváme po dobu vyžadovanou zákonem, do odvolání vašeho souhlasu nebo do jednoho týdne poté, co pominul důvod pro uchovávání vašich údajů.

Cookies

Pro každý nepovinný soubor cookie vás žádáme o svolení.

Soubory cookie jsou datové soubory uložené v počítači, které mohou zůstat zachovány i po opuštění webové stránky. Podle zákona vás musíme před použitím jiných než nezbytně nutných souborů cookie požádat o souhlas. Nezbytně nutné jsou soubory cookie, které jsou nutné pro funkčnost, bezpečnost a dodržování právních předpisů na webových stránkách. Toto je přehled souborů cookie, které používáme:

 • Nezbytně nutné soubory cookie: Podle definice jsou tyto soubory cookie nezbytné z funkčních nebo právních důvodů. Z principu neobsahují žádné osobní údaje a nevyžadují souhlas uživatele. Používáme soubor cookie k zaznamenání vašeho potvrzení našich zásad ochrany osobních údajů.
 • Preferenční soubory cookie: Pouze pokud nám dáte svolení. Tyto soubory cookie zlepšují uživatelský komfort. Na našich webových stránkách se v současnosti používá pouze jeden preferenční soubor cookie: Pokud v sekci komentářů zaškrtnete příslušné políčko, použijeme soubor cookie k uložení vašeho jména, e-mailu a webové stránky, když na našem blogu odešlete komentář.

Následující druhy souborů cookie nepoužíváme:

 • Statistické soubory cookie: Ty se obvykle používají ke shromažďování údajů o vašem používání a interakcích s webovými stránkami.
 • Marketingové soubory cookie: Ty jsou obvykle součástí výměny informací umožňující marketingovým agenturám vás oslovit specifickou reklamou.

Zabezpečení dat

Vícevrstvá bezpečnostní opatření.

Naše systémy jsou bezpečné. Veškerý datový provoz je šifrován, naše databáze nemají žádné nezabezpečené vzdálené přístupové body a veškeré zpracování vyžaduje ověření pomocí aktualizovaných procedur. Zavedli jsme vícevrstvé bezpečnostní schémata, kontrolujeme nově objevené zranitelnosti a pravidelně provádíme bezpečnostní kontroly.

Vaše práva na soukromí

Vždy dodržujeme naše zákonné povinnosti vůči vám.

Podporujeme ochranu soukromí a dodržujeme zákon o ochraně osobních údajů. Na základě obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů musíme v uceleném přehledu splnit tato vaše práva. V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků se na nás neváhejte obrátit.

 • Právo na zachování důvěrnosti: Obecně máte právo na zachování důvěrnosti ohledně vašich osobních údajů.
 • Právo na informace: Máte právo vědět, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme, s kým je sdílíme a jak dlouho je uchováváme. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout vám tyto informace v ucelené podobě.
 • Právo na přístup k informacím: Máte právo požádat o kopii všech svých osobních údajů, které uchováváme..
 • Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu svých osobních údajů, které uchováváme.
 • Právo být zapomenut: Můžete nám nařídit, abychom vymazali vaše osobní údaje, které uchováváme.
 • Právo na přenosnost: Můžete nás pověřit, abychom vaše osobní údaje, které máme k dispozici, přenesli jiné společnosti.
 • Právo na omezení zpracování: Můžete nás požádat, abychom omezili způsob, jakým vaše osobní údaje používáme.
 • Právo na námitku: Máte právo odmítnout určité typy zpracování, například přímý marketing.
 • Práva související s automatizovaným rozhodováním, včetně profilování: Pokud se domníváte, že vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně, můžete nás požádat o poskytnutí kopie našich činností automatizovaného zpracování.

Právní kroky

Jsou-li vaše práva porušena.

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva, můžete podat stížnost k příslušnému úřadu. V každé zemi EU existuje úřad pro ochranu osobních údajů, který vám může poskytnout další informace. Zde je několik užitečných odkazů:

Vlastník webové stránky

Právní informace o této webové stránce.

V souladu s rakouským mediálním zákonem najdete v našem tiráži úplné informace o vlastníkovi webové stránky.

Kontakt pro záležitosti týkající se ochrany osobních údajů

Záleží nám na vašem soukromí.

Veškeré dotazy týkající se ochrany soukromí a osobních údajů směřujte na

Privacy Policy (CZ)

na adrese privacy@pmsteuerberater.at.