Záleží nám na Vašom súkromí.

Dbáme na dodržiavanie právnych predpisov a ochranu osobných údajov. Všetky dáta uchovávame na našich vlastných virtuálnych serveroch a s nikým ich nezdieľame. Nikdy nespracovávame vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu.

Zásady ochrany osobných údajov

Jednoduché vysvetlenie, ako spracovávame vaše údaje.

Pri vstupe na našu webovú stránku

Používame len nevyhnutné súbory cookie.

Vážime si vaše súkromie. Pri návšteve našich webových stránok používame len technicky nevyhnutné súbory cookie. Pred každým vytvorením ďalších cookies, ktoré sú pre vaše pohodlie, sa vás vopred opýtame.

Zaznamenávame anonymizované údaje na štatistické účely.

Monitorujeme návštevnosť našej webovej stránky. Pri návšteve zaznamenávame, že niekto navštívil našu stránku, a zhromažďujeme anonymizované štatistické údaje, napríklad počet návštev za deň alebo celkový počet návštev na jeden príspevok na blogu. Tieto údaje neobsahujú vaše osobné údaje

Z bezpečnostných dôvodov zaznamenávame technické údaje..

Z bezpečnostných dôvodov zaznamenávame technické informácie o prenose informácií. Tieto protokoly obsahujú informácie o IP adrese, vykonaných požiadavkách a odpovediach servera. Tieto údaje potrebujeme na identifikáciu hackerských útokov a na opatrenia proti nim. Tieto údaje sú prístupné len obmedzenému počtu pracovníkov IT a sú uchovávané len 7 dní.

Vaše informácie s nikým nezdieľame.

Vážime si vaše súkromie a dbáme na jeho ochranu. Vaše informácie nikomu neposkytujeme. Taktiež neumožňujeme iným osobám monitorovať vaše správanie alebo na vás cieliť špecifický obsah.

Verejné komentáre

Ak chcete, vytvoríme funkčný súbor cookie.

Keď zanecháte komentár k príspevku na blogu, máte možnosť, nechať vaše osobné údaje (konkrétne vaše meno a e-mail) uložiť do súborov cookie vo vašom počítači. Takto nemusíte tieto údaje nabudúce zadávať ručne. Platnosť tohto súboru cookie vyprší po zatvorení prehliadača.

Vaše meno a e-mailovú adresu ukladáme vo Frankfurte.

Informácie, ktoré ste uviedli v komentári, sú uložené na našom serveri vo Frankfurte. Váš e-mail nepoužívame ani neposkytujeme bez vášho súhlasu. Akákoľvek budúca e-mailová komunikácia s vami je spracovaná naším e-mailovým serverom vo Frankfurte v Nemecku.

Vytvoríme e-mailové zasielanie odpovedí na komentáre.

Po uverejnení komentára vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy prostredníctvom e-mailu. Ak ju potvrdíte, budeme vám posielať upozornenia na všetky nové odpovede na váš komentár. Odber môžete kedykoľvek zrušiť pomocou tlačidla v potvrdzujúcom e-maile. Môžete sa tiež rozhodnúť, že nebudete od nás dostávať žiadne e-maily, a to výberom tejto možnosti pri uverejňovaní komentára

Zaslanie súkromnej správy

Vaše správy sú dôverné.

Keď použijete kontaktný formulár v sekcii kontakt, vaša správa je presmerovaná cez náš súkromný e-mailový server a doručená iba nám. Ukladáme vami zadané osobné údaje, t. j. meno, e-mail a obsah vašej správy. Tieto údaje nikomu neposkytujeme. Tieto správy sú uložené vo Frankfurte v Nemecku.

Na zamedzenie spamu používame reCAPTCHA.

Na zamedzenie spamu používame službu reCAPTCHA, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Ide o štandardné a potrebné bezpečnostné opatrenie, ktoré sleduje správanie používateľa pred odoslaním online formulára. Viac informácií o používaní údajov si môžete prečítať v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Prihlásenie na odber nášho newsletter-u.

Posielame vám len to, čo ste chceli.

Keď sa prihlásite na odber nášho informačného servisu, vaša požiadavka sa presmeruje cez náš súkromný e-mailový server a je nám doručená. Vašu e-mailovú adresu spracujeme a uložíme, aby sme vám mohli zasielať informačné správy. Vašu adresu nikomu neposkytujeme a do našej korešpondencie tiež nezahŕňame žiadne marketingové materiály. Odber nášho informačného newsletter-a môžete kedykoľvek zrušiť.

Rezervácia online stretnutia

Všetko, o čom sa rozprávame, zostáva u nás.

Keď si rezervujete online stretnutie, vaše kontaktné údaje sa uložia do nášho virtuálneho hubu a potvrdenie je zaslané e-mailom. Toto potvrdenie obsahuje odkaz na chatovú miestnosť určenú pre náš hovor. Tento odkaz je pre každý hovor jedinečný. Všetky online stretnutia sa uskutočňujú na našich serveroch. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám. Naše virtuálne centrum sa fyzicky nachádza v dátovom centre vo Frankfurte v Nemecku.

Callback service.

Zavoláme vám len raz.

Keď si rezervujete spätné volanie, vaše údaje sú uložené v našom virtuálnom hube a potvrdenie je odoslané e-mailom. Pokúsime sa vás kontaktovať pod zadaným telefónnym číslom. Vaše telefónne číslo nepoužijeme na žiadne nevyžiadané hovory ani správy. Naše virtuálne centrum sa fyzicky nachádza v dátovom centre vo Frankfurte v Nemecku.

Doba uchovávania údajov

Jeden týždeň..

Údaje uchovávame po dobu vyžadovanú zákonom, do odvolania vášho súhlasu alebo do jedného týždňa po zániku dôvodu na uchovávanie vašich údajov.

Cookies

Pre každý dotatočný súbor cookie vás žiadame o súhlas.

Súbory cookie sú dátové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré môžu pretrvávať aj po opustení webovej stránky. Podľa zákona vás musíme požiadať o súhlas pred použitím iných ako nevyhnutne potrebných súborov cookie. Nevyhnutné cookies sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti, bezpečnosti a dodržiavania právnych predpisov na webovej stráke. Toto je prehľad súborov cookie, ktoré používame:

 • Nevyhnutne potrebné súbory cookie: Podľa definície sú tieto súbory cookie potrebné z funkčných alebo právnych dôvodov. V zásade neobsahujú žiadne osobné údaje a nevyžadujú súhlas používateľa. Súbor cookie používame na zaznamenanie vášho potvrdenia o dodržiavaní našich zásad ochrany osobných údajov.
 • Súbory cookie s preferenciami: Iba ak nám dáte povolenie. Tieto súbory cookie zlepšujú pohodlie používateľa. Na našej webovej stránke sa v súčasnosti používa len jeden súbor cookie s preferenciami: Ak zaškrtnete príslušné políčko v sekcii komentárov, pri odosielaní komentára na našom blogu použijeme súbor cookie na uloženie vášho mena, e-mailu a webovej stránky.

Tieto Cookies nepoužívame:

 • Štatistické súbory cookie: Zvyčajne sa používajú na zhromažďovanie údajov o vašom používaní a interakciách s webovou stránkou.
 • Marketingové súbory cookie: Tieto sú zvyčajne súčasťou výmeny informácií, ktoré umožňujú marketingovým agentúram poskytovať na vás cielené reklamy.

Bezpečnosť dát

Viacúrovňové bezpečnostné opatrenia.

Naše systémy sú bezpečné. Dátová komunikácia je vždy šifrovaná, naše databázy nemajú žiadne nezabezpečené prístupové miesta a spracovanie dát vyžaduje overenie a autorizáciu. Zaviedli sme viacvrstvové bezpečnostné modely, kontrolujeme novoobjavené zraniteľnosti a pravidelne vykonávame bezpečnostné kontroly.

Vaše právne nároky

Vždy dodržiavame naše zákonné povinnosti voči Vám.

Podporujeme ochranu súkromia a dodržiavame legislatívu o ochrane údajov. Toto sú vaše práva v kompaktnom prehľade na základe všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás neváhajte kontaktovať.

 • Všeobecné právo na dôverné spracovanie: Máte právo na dôvernosť svojich osobných údajov vo všeobecnosti.
 • Právo na informáciu a vydanie potvrdenia: Máte právo vedieť, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame, s kým ich zdieľame a ako dlho ich uchovávame. Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť vám tieto informácie zrozumiteľným spôsobom..
 • Právo na prístup: Máte právo požiadať o kópiu všetkých vašich osobných údajov, ktoré uchovávame.
 • Právo na opravu: Máte právo požiadať o opravu vašich osobných údajov, ktoré uchovávame.
 • Právo na vymazanie: Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame.
 • Právo na prenesenie údajov: Môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje, ktoré máme k dispozícii, presunuli do inej organizácie.
 • Obmedzenie spracúvania: Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spôsob používania vašich osobných údajov.
 • Právo námietky: Máte právo namietať proti určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo kópie a obmedzenia rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania: Ak sa domnievate, že sa vaše údaje spracúvajú nezákonne, môžete nás požiadať o poskytnutie kópie našich činností v oblasti automatizovaného spracovania.

Právne kroky

Pri porušení vašich práv.

Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené, môžete podniknúť právne kroky. V každej krajine EÚ existuje orgán na ochranu údajov, ktorý vám môže poskytnúť viac informácií. Tu je niekoľko užitočných odkazov:

Právny vlastník webovej stránky

Informácie na právne účely.

V súlade s rakúskym mediálnym zákonom nájdete v našom imprinte úplné informácie o vlastníkovi webovej stránky.

Kontakt pre záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov

Záleží nám na vašom súkromí.

Akékoľvek požiadavky týkajúce sa ochrany súkromia a údajov adresujte prosím na

Privacy Policy (SK)

prostredníctvom privacy@pmsteuerberater.at.